Veel ondernemers hebben de aankondiging van de werkkostenregeling maar voor kennisgeving aangenomen. Iets waar de Belastingdienst zelf mede debet aan is: bij de introductie in 2010 kreeg het bedrijfsleven nog tot 2014 respijt om over te stappen. Veel ondernemers zijn door die lange wachttijd op het verkeerde been gezet, concludeert teamleider Salaris en Personeel Erik Bos van Alfa in Nijkerk. “Ondernemers die nú niet in actie komen, hebben op 1 januari 2014 een heel groot probleem.”

Dat probleem komt er kort gezegd op neer dat de fiscus het kapmes heeft gezet in het woud van onbelaste vergoedingen en verstrekkingen. En wel zodanig, dat weinig ondernemers genoeg zullen hebben aan de algemene vrijstelling ter grootte van 1,4 procent van de loonsom. “Een werkgever die zijn medewerkers beloont met een kerstpakket en nog een keer per jaar uit eten gaat, is er al bijna”, zegt Erik Bos. Want afgezien van enkele gerichte vrijstellingen en nihilwaarderingen is die 1,4 procent de enige ruimte die een werkgever nog heeft om onbelast te vergoeden en te verstrekken. Voor het meerdere gaat de teller lopen, à raison van tachtig procent belasting.

Nu inventariseren
Erik Bos: “De kans is groot dat een ondernemer er ruim boven zit. Ook al gaat de regeling pas officieel in 2014 in, het is zaak om nú te inventariseren wat er onbelast wordt vergoed aan de medewerkers. Er is dan genoeg tijd om regelingen aan te passen of er iets anders voor te verzinnen.”

Medewerkers binden
Veel van die vergoedingen vallen immers nét onder de ’emolumenten’ die een functie aantrekkelijk maken: geschenken, personeelsactiviteiten, kortingen op personeelskosten van bedrijfsproducten, de fiets van de zaak, gereedschapskosten en vergoedingen voor het gebruik van een mobieltje. “Ook voor een werkgever zijn dat aantrekkelijke posten: het zijn precies de zaken die passen in het beleid van binden en boeien van medewerkers. Een ondernemer moet zich realiseren dat hij die posten niet ineens per 1 januari 2014 kan afschaffen. Hij moet geleidelijk een ander beleid gaan invoeren. Anders moet hij vanaf die datum tachtig procent uit eigen zak gaan bijbetalen.”

Tijdig overleg met adviseur
De grootscheepse promotiecampagne voor de regeling lijkt het nog erger te maken. Erik Bos: “Het wordt gepresenteerd alsof je een subsidie misloopt als je niet meteen overstapt. Wij adviseren klanten echter terughoudend te zijn om meteen de nieuwe regeling in te voeren. Beter is het om in overleg met uw adviseur te zoeken naar alternatieven voor het onbelast vergoeden. Er zijn genoeg andere mogelijkheden om de werknemer het idee te geven dat hij of zij wordt gewaardeerd en de werkgever fiscaal uit de wind te houden.”

Bron: Business Compleet

Share This