Door de vergrijzing en dus de komende krapte op de arbeidsmarkt kunt ook ú te maken krijgen met medewerkers die bij u (gedeeltelijk) blijven werken, ook al zijn ze gepensioneerd. Let dan goed op de zogenoemde ‘Ragetlieregel’.

• Arbeidscontract onbepaalde tijd altijd opzeggen
• Contract voor bepaalde tijd soms ook opzeggen
• Las een rustperiode van 3 maanden in

Niet elke arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt na het verstrijken van de overeengekomen duur. Er bestaat namelijk ook nog zoiets als de ‘Ragetlieregel’. Volgt de overeenkomst voor bepaalde tijd een overeenkomst voor onbepaalde tijd op? En is die laatste niet geëindigd door rechtsgeldige opzegging? Dan bestaat voor de rechter de overeenkomst voor onbepaalde tijd nog steeds! De kans is groot dat u met deze regel te maken heeft of kan krijgen.

Zeg arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd altijd op!

Een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd moet altijd worden opgezegd. De bepaling is in het leven geroepen om werknemers te beschermen. De werknemer stemt namelijk in met het inwisselen van een onbepaalde tijdscontract voor een bepaalde tijdscontract. Daarmee verliest hij de ontslagbescherming die een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd biedt.

Wanneer is opzeggen niet vereist?

Opzegging van het bepaalde tijdscontract is niet altijd vereist. Bijvoorbeeld als de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd die eraan vooraf ging rechtsgeldig is opgezegd of door de kantonrechter is ontbonden. De werknemer heeft dan al gebruik gemaakt van de wettelijke ontslagbescherming: óf door toetsing van UWV Werkbedrijf van de ontslagaanvraag óf door toetsing door de kantonrechter.

Doorwerken na het 65ste jaar?

Hoe zit het met de werknemer die na zijn 65ste nog wil doorwerken? In de meeste gevallen zal de arbeidsovereenkomst van rechtswege eindigen bij het bereiken van de 65-jarige leeftijd. Het kan ook eerder, als werkgever en werknemer een eerdere pensioenleeftijd zijn overeengekomen. De pensioengerechtigde leeftijd kan zijn overeengekomen in de individuele arbeidsovereenkomst, maar ook bij CAO zijn vastgelegd.

Anders: pauze van drie maanden

De einddatum van de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd die in de CAO is vastgelegd geeft u voldoende ruimte om aansluitend met een werknemer weer een overeenkomst voor bepaalde tijd aan te gaan. Twijfelt u? Dan kunt u altijd ervoor kiezen om tussen de twee overeenkomsten minimaal een periode van drie maanden in te lassen. Na deze periode is de Ragetlieregel niet meer van toepassing. Neem daarom tijdig contact op met uw adviseur om onaangename verrassingen te voorkomen.

Bron: Business Compleet

Share This