Stel dat je als leidinggevende of ondernemer liever zo min mogelijk aandacht wilt besteden aan ziekteverzuim? Welke dingen moet je dan in ieder geval wel doen om de schade te beperken? En schade is er. Een ziekteverzuimdag kost zomaar 225 euro per dag is er berekend. Vijf acties die in mijn ervaring minimaal nodig zijn.

1. Klein bedrijf? Ziekteverzuimverzekering afsluiten.

Er zijn bedrijven failliet gegaan doordat zij geen ziekteverzuimverzekering hadden. Wordt een werknemer ziek, dan moet de werkgever – in principe – maximaal 2 jaar lang het loon doorbetalen. Kost zomaar 60.000 euro bij een ernstig zieke werknemer. Op deze site kunt u de kosten van uw totale ziekteverzuim berekenen, gemiddeld kost een verzuimdag van 1 werknemer 225 euro. Grote bedrijven zullen dit wellicht nog opvangen, kleine bedrijven kunnen kapot gaan aan de lasten. Om dat te voorkomen kun je een ziekteverzuimverzekering afsluiten. Deze verzekering is er om de salarislasten te dekken als een medewerker langer ziek is.

2. Verzuimverzekering gaan afsluiten? tijd investeren of iemand inhuren

Er zijn ontzettend veel verschillende verzuimverzekeringen. Het loont de moeite om verschillende offertes op te vragen. Scheelt zo honderden euro’s per jaar. Ik ben geen verzekeringsexpert dus ga die vooral opzoeken! Ik wil hier toch een indruk geven. In mijn ervaring zijn een aantal aspecten aan de orde geweest:

Kosten van de verzekering, meer dan een indicatie kan ik niet geven: meestal tussen 1,25 en 2,25 % van de jaarloonsom (het totaal dat je aan brutosalarissen in een jaar betaalt). Anders gezegd; bij een jaarsalaris van 30.000 euro voor een werknemer betaal je jaarlijks 375 tot 675 euro per werknemer. Een groot verschil dus zeker offertes opvragen.
Hoe hoger je verzuimpercentage uit het verleden, hoe hoger je premie. Ook de branche heeft invloed op de hoogte van de premie.
Hoe langer de periode van eigen risico, hoe lager de premie. Meestal geldt dat over de eerste 3, 6, 9 of 12 weken (naar keuze bij het afsluiten van de verzekering) geen uitkering plaatsvindt door de verzekering. Een afweging dus van het risico en de premie.
Kijk naar je CAO of bedrijfsregeling over hoeveel er moet worden doorbetaald : zie punt 3. De meeste verzekeringen bieden keuzes aan of je 70 tot 100% van het salaris dekt, en eventueel ook nog de werkgeverslasten.
De verzekering kan gekoppeld zijn aan de dienstverlening van een arbodienst. Daar wordt het ziekteverzuim bijgehouden en werken arbo-artsen die het verzuim begeleiden. Ook hierin is veel keuze en loont het de moeite om offertes op te vragen.
De verzekering kan in sommige gevallen meebetalen aan behandelingen als een werknemer dat nodig heeft. Check de offerte op dit punt.
Je betaalt een voorschot aan premie en na afloop van het jaar wordt de precieze premie berekend (op basis van de definitieve jaarloonsom).

Pfff….. leuk is anders. Afsluiten doe je voor een paar jaar dus dan is het weer even klaar! Vind je het zelf – of iemand anders in het bedrijf – het prima om alle offertes op te vragen en goed door te nemen dan kan je zo’n verzuimverzekering zelf afsluiten. Zit dat er niet in en wil je een afsluitprovisie vermijden, huur dan een verzekeringsdeskundige in die op uurbasis werkt (bijvoorbeeld Irina Grooten) en dit voor je regelt. Dit ga je zeker terugverdienen is mijn ervaring.

3. Weet wat je door moet betalen

De wettelijke regeling is dat minimaal 70% van het loon moet worden doorbetaald. Afhankelijk van de CAO (de collectieve arbeidsvoorwaarden voor een bedrijf of sector), een bedrijfsregeling of individuele contracten kan dat ook een hoger percentage zijn. Maximaal is het 170 % over de eerste twee jaar (vaak : 1e jaar 100%, 2e jaar 70%). Minimaal moet het minimumloon worden betaald. Zie hier voor meer uitleg. Hoe dan ook is het van belang te weten wat dit in jouw bedrijf is. Niet alleen zodat je het juiste percentage laat uitbetalen. Maar vooral ook om dit aan te kondigen en te bespreken met de werknemer. Opeens een lager salaris ontvangen is een hard gelag. Sowieso hebben werknemers vaak erg veel moeite met de verlaging. Het wordt als oneerlijk ervaren. Ook leidinggevenden hebben er moeite mee als het iemand is die dicht bij ze staat, een harde werker is of bijvoorbeeld getroffen is door een hele ernstige ziekte.

4. Geen CAO? Maak een staffel voor de doorbetaling

Gaat het om een bedrijf waarvoor geen CAO geldt, dan is er de mogelijkheid om zelf keuzes te maken voor de hoogte van de doorbetaling tijdens ziekte. De 70% is het wettelijk minimum. Natuurlijk kan je het daarbij laten. In de praktijk wordt dat echter lang niet altijd als de goede keuze ervaren. Ten eerste omdat het een hoop gedoe is; iemand is een dag ziek en je moet salaris gaan inhouden. Ten tweede omdat de werknemer dit als niet eerlijk ervaart en het schadelijk is voor de werkrelatie. Is de werkrelatie al slecht dan pakt de werknemer de werkgever misschien even terug door er maar een extra ziekdag aan vast te plakken.

Er zijn werkgevers die ervoor kiezen om beide ziektejaren 100% door te betalen, als investering in de werkrelatie. Niet iedereen voelt zich daar prettig bij. Een goed alternatief is een staffel. Daarin kies je ervoor om in de eerste weken of maanden van ziekte gewoon 100% van het loon door te betalen. Hoe langer iemand ziek is, hoe lager het doorbetalingspercentage is. Het voordeel daarvan is dat je niet bij elke ziekdag actie hoeft te ondernemen. Bij langdurige ziekte nemen de kosten voor de werkgever toe en dalen de lasten van de doorbetaling. Zo’n staffel kan er bijvoorbeeld als volgt uitzien:

* eerste 6 maanden: aanvulling tot 100% van het bruto-loon
* 7e t/m de 12e maand: aanvulling tot 85%
* 13e maand en langer: geen aanvulling (betaling van 70% van het bruto-loon)

Je kunt meer stappen inbouwen, maar doe er bij voorkeur niet teveel. Dat is elke keer weer geregel, en het is weer een negatieve ervaring voor de zieke werknemer. Deze doorbetalingsregeling leg je vast in de arbeidsovereenkomst.

5. Voldoen aan de wettelijke eisen voor de verzuimbegeleiding om boetes te vermijden

Er gelden strenge regels voor de begeleiding van ziekteverzuim, inclusief een hele massa aan vereist papierwerk. En het UWV is echt op jacht naar werkgevers die hier niet aan voldoen. Het aantal boetes (dit zijn loonsancties; een half jaar of jaar langer doorbetalen na 2 jaar ziekte) is enorm gestegen. Het UWV grijpt iedere hapering in papierwerk of te nemen acties aan om deze loonsanctie op te leggen. De regels waar je aan moet voldoen in de begeleiding van een zieke werknemer zijn vastgelegd in de wet Poortwachter (klik hier voor meer informatie, en veel te vinden via Google). Vaak helpt een arbodienst – ook verplicht voor de wet – je hier mee. Handig is deze pagina op de site van het UWV waar je de eerste ziektedag kunt invullen, en je precies ziet op welke data je wat moet hebben gedaan. Ik behandel hier maar niet het hele traject. Bij de start van een ziekmelding is in ieder geval het volgende van belang:

  • ziekmelding direct doorgeven aan de arbo-dienst
  • binnen 6 weken na de 1e ziektedag maakt de arbo-arts de probleemanalyse
  • binnen 8 weken na de 1e ziektedag moeten werkgever en werknemer samen een Plan van Aanpak hebben gemaakt.

Eigenlijk zou nu tip 6 tot en met …. moeten volgen. Want er is zoveel meer te zeggen over ziekteverzuim. De kosten van ziekteverzuim lopen ook al snel hoog op dus er is veel aan te verdienen. Zie deze site voor het maken van een berekening van de verzuimkosten in uw bedrijf. De standaard berekening onderbouwd door onderzoek: 1 dag kost 225 euro! En ziekteverzuim zegt ook vaak iets over de sociale staat van je bedrijf of afdeling. Het loont om daarin te investeren.

bron: HZPO (Cora Hagen)

 

Share This